Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

      

 

WYPRAWA DO POLSKI - VOYAGE EN POLOGNE

 

 

Muzeum Etnograficzne z Krakowa - Musée Ethnographique de Cracovie

 

 

 

  Jesień - Zima 2010/2011 - Automne-Hiver 2010/2011      

 

Pierwszy dzień w szkole /Premier jour à l'école