Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

 

 

 

 

Święty Mikołaj Jasełkowe Kolędowanie / Saint Nicolas - Chantons Noël

- Praca Szkoły / Le travail de notre Ecole -

- Święto Dziesięciolecia / L'Anniversaire de 10 ans de notre Ecole -

- Dziennikarze z "La Provence" w Szkole / Les journalistes de "La Provence" chez nous -