Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Co słychać u naszych przedszkolaków?

zima 2013 hiver

Quoi de neuf dans la classe de maternelle?

 

 

Maski karnawałowe
Les masques du carnaval
Dzieci zrobiły karmnik dla ptaków Les enfants ont fabriqué la mangeoire des oiseaux
     
NIESPODZIANKA !!! SURPRISE !!!
     

Rzadko się zdarza, że w Prowansji spadnie śnieg. Pani Natalia przywiozła dzieciom do szkoły śnieg, który spadł w okolicy, w której mieszka.

C'est rare que la neige tombe en Provence. La maitresse (Natalia) a emmené aux enfant un peu de la neige qui est tombée vers chez elle.

Co za uciecha dla dzieci! Quel joie pour les enfants !