Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Święcenie pokarmów

 

30.03.2013

Bénédiction de la nourriture

30.03.2013

 

Stoisko z dekoracjami Wielkanocnymi Le stand avec les décorations de Pâques
Pięknie przystrojone koszyczki Les paniers bien décorés
   
Koszyczek Poloniki
Le panier de Polonica
 
   
Święcenie Bénédiction
   
Wielkanoc 31 marca 2013 Pâques 31 mars 2013
   
Tradycyjnie dzielimy się poświęconym jajkiem Nous partageons l'œuf béni selon la tradition polonaise