POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

Jak co roku 27 marca 2016 tradycyjnie odbyło się
Święcenie pokarmów
poprzedzone Kiermaszem Wielkanocnym, na którym można było kupić świąteczne wyroby rękodzieła polskiego. Także harcerze sprzedawali polskie książki w ramach akcji "Książka za 1 euro.
Następnie ksiądz Krzysztof poświęcił pięknie udekorowane koszyczki.
 
Comme tous les ans le 27 mars 2016 a eu lieu la traditionnelle
Bénédiction de nourriture 

précédée de la vente de l'artisanat polonais de Pâques. Les scouts ont également tenu un stand de vente des livres à 1 euro. 
Ensuite le père Christophe a béni les paniers de Pâques très bien décorés.
Święcenie Bénédiction
 
       
       
       
       
       
       
       
Kiermasz harcerski "Książka za 1 euro" Le stand des scouts "Le livre à 1 euro"
       
       
       
Kiermasz polskiego rzemiosła artystycznego Le stand de l'artisanat polonais
       
       
       
       
       
Wielkanoc Pâques