Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

Powrót/Retour

 

30 lat pielgrzymki na Sainte Victoire

 

       

Pisze pan Albert NEGREL

ze stowarzyszenia Les Amis de Sainte Victoire"

czyta pan Gérard de Gioanni

30 ans de pèlerinage à Sainte Victoire

 

 

Ecrit par Monsieur Albert NEGREL

de l'association Les Amis de Sainte Victoire

Raconté par Gérard de Gioanni


Uroczystość rozpoczyna nagranie dzwonów z Jasnej Góry w Częstochowie La célébration commence par l'enregistrement des cloches de Jasna Góra à Częstochowa
     
     
     
     
     

Powrót/Retour