POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

16.05.2016 – Sainte Victoire
Jak co roku w poniedziałek Zielonych Świątek Polonica przyłącza się do tradycyjnego wejścia na Ste Vicoire wspólnie ze Stowarzyszeniem Les Amis de Sainte Victoire. Po polskiej mszy tradycyjnie o 11 godz. w kaplicy na szczycie jest sympatyczny wspólny piknik oraz śpiewanie polskich piosenek przy gitarze. Polskie piosenki tak podobają się przechodzącym turystom, że często przyłączają się do śpiewania a nawet tańczą ! W tym roku była z nami na Ste Victoire  młodzież z Aix en Provence, która miała uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Było bardzo wesoło !
16.05.2016 - Sainte Victoire
Comme tous les ans le lundi de Pentecôte Polonica se joint à la montée traditionnelle à la Sainte Victoire organisée par l'association Les Amis de Sainte Victoire. Après la messe polonaise traditionnellement à 11 heures, tout le monde participe au pique-nique en commun et les chants au son de la guitare. Les chansons polonaises plaisent tellement aux touristes que souvent 'ils se joignent à nous et il arrive qu'ils dansent ! Cette année notre groupe était très important - les jeunes d'Aix en Provence qui projetaient  participer aux Journées Mondiales de la la Jeunesse à Cracovie étaient avec nous avec leur entrain et bonne humeur !