Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

9 czerwca 2014, w poniedziałek Zielonych Świątek, Stowarzyszenie Polonica tradycyjnie wzięło udział, w wejściu na górę Sainte Victoire wspólnie ze Stowarzyszeniem "Les Amis de Sainte Victoire".

Le 9 juin 2014, le lundi de la Pentecôte, l'Association Polonica a participé traditionnellement dans l'ascension à la Sainte Victoire  avec l'Association "Les Amis de Sainte Victoire".

     

 

Kilka zdjęć....     Quelques photos ....

 

Wejście La montée
       
       
       
Celebracja La célébration
       
       
       
       
Piknik i śpiewanie przy gitarach Le pique-nique et les chants au son des guitares
       
       
Jeszcze kilka chwil na szczycie ..... Encore quelque instants au sommet ...
       
 
       
       
Schodzimy ! On descend !