POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

-

 

Spektakl Szkoły Polskiej Stowarzyszenia Polonica w Aix en Provence
17  czerwca 2018
"Mali bohaterowie dla Niepodległej"

W 2018 roku Polska obchodzi stulecie odzyskania niepodległości. Taki też był temat spektaklu przedstawionego na zakończenie roku szkolnego przez Szkołę Polską Poloniki.
W przedstawieniu brali udział wszyscy uczniowie Szkoły a także dorośli uczestnicy kursu języka polskiego.
Ten spektakl wzbudził wzruszenie publiczności, która gorącymi brawami nagrodziła małych i dorosłych aktorów.
Spectacle de l'Ecole Polonaise de l'Association Polonica d'Aix en Provence
17  juin 2018
Les petits héros de l'Indépendance
En  2018 la Pologne fête cent ans de l'indépendance retrouvée après 123 ans des partages. Le spectacle de l'Ecole Polonaise de Polonica a été consacré à ce thème. Ce spectacle a été préparé par tous les élèves de l'Ecole avec la participation des adultes du cours de polonais.
Ce spectacle a éveillé l'émotion  du public qui a chaleureusement applaudi les acteurs - petits et grands.

   

Zaczynają dorośli - uczestnicy kursu języka polskiego Les adultes - les élèves du cours de polonais commencent le spectacle
 

więcej zdjęć

plus de photos

Szkoła Polska - dzieci - od najmłodszych - przedszkole i poziomy I i II

Ecole Polonaise - les enfants - les plus petits - la maternelle et les nivaux I et II

 
więcej zdjęć plus de photos
Szkoła Polska - młodzież - poziomy III i IV
Ecole Polonaise - les plus grands - les nivaux III et IV
część pierwsza /première partie
Szkoła Polska - młodzież - poziomy III i IV
Ecole Polonaise - les plus grands - les nivaux III et IV
część druga /deuxième partie
   
więcej zdjęć plus de photos
   
Pasowanie naszego maturzysty  ! / Notre bachelier Dziękujemy wszystkim nauczycielkom - wolontariuszkom !
Merci à nos enseignantes - bénévoles !  
       
więcej zdjęć plus de photos