POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

-

 

Spektakl "W świecie Sienkiewicza"

26 czerwca 2016

Szkoła polska - Aix en Provence

Rok 2016 jest to rok poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi. Również Szkoła Polska spektaklem poświęciła tegoroczny spektakl naszemu wielkiemu pisarzowi. Grupa przedszkolna przedstawila staropolskie zabawy, młodsze klasy szkolne – "W pustyni i w puszczy" a najstarsze klasy – część opartą na Trylogii – "W stepie szerokim". Dorośli, którzy uczą się języka polskiego przyłączyli się tradycyjnie do przedstawienia. W tym roku pożegnaliśmy również kilku maturzystów.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom-wolontariuszom za ich wysiłek i pracę dla zachowania języka polskiego.  Le spectacle "Dans le monde de Henryk Sienkiewicz"

26 juin 2016

L'année 2016 a été consacré à Henryk Sienkiewicz, un grand écrivain polonais. L'Ecole Polonaise a voulu se joindre aux festivités et elle a préparé le spectacle basé sur son œuvre. Les enfants de la maternelle ont présenté "Les jeux de l'ancienne Pologne", les petites classes - "Dans le désert et dans la brousse" et les grandes classes, spectacle basé sur sa célèbre Trilogie - "Dans  la steppe lointaine" . Les adultes qui apprennent le polonais se sont joint traditionnellement au spectacle.  Cette année quelques bacheliers nous ont quittés.

Merci à tous les enseignants bénévoles pour leur travail dans le maintien de la langue polonaise parmi les élèves.

   

 

Uczestnicy kursu języka polskiego dla dorosłych Cours de polonais pour les adultes
       
       
Przedszkolaki - Zabawy staropolskie La maternelle - les jeux anciennes
       
       
Młodsze klasy - W pustyni i w puszczy Petites classes - Dans le désert et dans la brousse
       
       
       
       
Starsze klasy - Trylogia Grandes classes - la Trilogie
       
       
       
       
Maturzyści Bacheliers
          
       
       
 Podziękowania dla nauczycielek i zdjęcia grupowe Remerciements aux enseignantes et photos de groupe
       
       
       
       
       

 

       

 

       
       
Piknik Pique-nique
       
       
   

 

więcej zdjęć/plus de photos

 

 

 

Zdjęcia/Photos