Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

Powrót do poprzedniej strony  / Retour page précédente

 

Na zakończenie naszego Święta - piknik na świeżym powietrzu i zasłużony odpoczynek dla wszystkich!

 

Pour finir notre Fête - des grillades conviviales et le repos bien mérité pour tous !

 

       
       
               
       
       
       
       
           

Powrót do poprzedniej strony  / Retour page précédente