Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

2 lipca 2006

2 juillet 2006

 
 

ZESPÓŁ CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA POLONICA

LE GROUPE DE MEMBRES

DE L'ASSOCIATION POLONICA

 
 

PRZEDSTAWIŁ SPEKTAKL

A PRÉSENTÉ LE SPECTACLE

 
       
 

 
 

 
 

Występują następujący fachowcy :
Narrator / Kelnerka /  Muzyk ... - Joanna
Gaździna / Klientka - Marta
Konsultant UE - Éric
Hydraulik / Majster - Wiesiu
Jasiu uczeń - Ela
Klientka hydraulika / Sprzedawczyni / Doradca - Magda
Fachowiec I / Kucharz - Andrzej
Fachowiec II / Murarz - Zdzich
Klientka kawiarni i sklepu - Krysia
Sufler - Ania
Dekoracje – Ewa

Avec la participation des "spécialistes" suivants:
Narrateur /Serveuse / Musicienne... - Joanna
Montagnarde / Cliente - Marta
Consultant  UE - Éric
Plombier /Contremaître - Wiesiu
Jasiu l'apprenti - Ela
La cliente du plombier /Vendeuse /Conseilleur - Magda
Spécialiste I /Cuisinier - Andrzej
Spécialiste II / Maçon - Zdzich
La cliente du café et du magasin - Krysia
Souffleur - Ania
Décorations – Ewa

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Zobaczcie zdjęcia

Regardez les photos

 
 

poniżej

ci-dessous

 
 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony  / Retour page précédente

L'Union Européenne

Unia Europejska
Szli raz hydraulicy (polscy) La marche des plombiers (polonais) Wanna La baignoire

Hydraulicy Les plombiers

   

Fachowców cech

La chanson des corps des métiers

Hydraulik, jego uczeń Jasiu i klientka Le plombier, l'apprenti Jasiu et la cliente
Kelnerzy Les serveurs
Mam dwie lewe ręce J'ai deux mains gauches W sklepie Au magasin

W poszukiwaniu pracy

A la recherche du travail

Przez cały kraj idziemy dwaj      

    

Ogłoszenia drobne Les petites annonces

Do roboty!

Au travail !

Wanna / La baignoire

Szkolenie / Le stage

  Budujemy nowy dom Bâtissons une maison !  
No i FINAŁ !!! / C'est la FINALE !!! Polski hydraulik to chłopak morowy ! Le plombier polonais c'est un chic type ! Brawo !!! Bravo !!!

Powrót do poprzedniej strony  / Retour page précédente