Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

 

HEJ, HEJ DO KNIEJ

NOUS IRONS AU BOIS

Spektakl przedstawiony przez uczniów

Le spectacle présenté par les élèves

Szkoły Polskiej

w Aix en Provence

2 lipca 2006

de l'Ecole Polonaise

à Aix en Provence

2 juillet 2006

Występują / Avec :

Poziomki / Fraises des bois: Sandra, Salomé, Inka, Claudia, Olinka
Jagódki / Myrtilles: Natalka, Sebastian, Mygline, Carla
Leśne ludki / Les génies de la forêt : Piotruś, Daniel, Tomek, Clément
Kukułki / Les coucous: Amandine, Ania, Amelka
Domeyko (Marek), Doweyko (Staś), Rupejko/Wojski (Stefan), Domeykowa  (Iza),  Doweykowa (Ola), Szlachcianka I (Kamila), Szlachcianka II (Joasia), Szlachcic I (Daniel), Szlachcic II (Piotruś), Niedźwiedź (Tatuś Ani)

 oraz uczniowie dorośli / et les elèves adultes

Powrót do poprzedniej strony  / Retour page précédente

 

Witamy wszystkich!

Bienvenue à tous !

 

 

Uczniowie dorośli śpiewają i czytają po polsku

Les élèves adultes chantent et lisent en polonais

Hej, hej do kniej

Nous irons au bois

Poziomki

Les Fraises de Bois

Kukułka

Le coucou

Jagódki

Les Myrtilles

Pojedziemy na łów

Nous irons à la chasse

PRAWDZIWA HISTORIA DOMEYKI I DOWEYKI

LA VERITABLE HISTOIRE DE MESSIRES DOWEYKO ET DOMEYKO

Daj kreskę Dowejce!

Dowejce? ... Domeyce?

Pije Kuba do Jakuba

Wiwat Domeyko! Tak, tak, Doweyko!

Ta niedźwiedzica padła z mojej strzelby!

Wzywam waćpana na pojedynek przez niedźwiedzią skórę !

Przecież to skóra niedźwiedzia podarta na szmaty !

Wiwat zgoda !

Stary niedźwiedź mocno śpi

Pojedziemy na łów

Nous irons à la chasse

Brawo !!!

ROZDANIE ŚWIADECTW

LA REMISE DES DIPLÔMES

Ksiądz Ryszard

Klasa Pani Marioli

Klasa Pani Małgosi

Klasa Pani Magdy

Klasa Pani Eli

Klasa Pani Marty

Klasa Pani Krysi

Klasa Pani Joanny

 

Dziękujemy! Merci !

 

Powrót do poprzedniej strony  / Retour page précédente