POLONICA

Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Aktualności
Actualités

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Régions

27 czerwca 2004 zakończyliśmy kolejny sezon naszej działalności. Jak zwykle z tej okazji odbył się spektakl przygotowany przez polską szkołę -
"Zabawy dziecięce". Dzieciom (i dorosłym uczniom) ze szkoły polskiej rozdano
dyplomy.

Po przedstawieniu zakończyliśmy wieczór przy grillu.

Le 27 juin 2004 nous avons terminé une nouvelle année de notre activité. Comme d'habitude à cette occasion nous avons présenté un spectacle préparé par l'école polonaise- "Les jeux d'enfants".  Les enfants (et les élèves adultes) de l'école polonaise ont reçu des diplômes. Après le spectacle nous avons terminé la soirée avec des grillades.

 

Dorośli uczniowie zaczynają spektakl wierszami "Samochwała" i W krainie zabawek" Les élèves adultes commencent le spectacle par des poèmes
"La vantarde" et "Au pays des jouets"

Ostatnie szkolne zajęcia - malowanie. A potem - wakacje!

Les dernières activités à l'école - nous peignons. Et après - vive les vacances!

"Małe mamy"

"Les petites mamans"

"Rzepka" / "Le Navet" "Budujemy dom dla lalek" "Nous construisons la maison pour les poupées" Na naszym podwórku" /
"Dans la cour"
"Uwaga piraci !!!" "Attention! Les pirates arrivent!!" Finał / La finale
       
Po spektaklu wszyscy przyszli do ogrodu, gdzie spędziliśmy
 miły wieczór
Après le spectacle tout le monde s'est rendu au jardin où
nous avons passé une très agréable soirée.
       
       
       
       

DO PRZYSZŁEGO ROKU !!! / A L'ANNEE PROCHAINE !!!