POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Już po raz drugi Stowarzyszenie Polonica zorganizowało sportowy dzień na rowerach w Camargue. Tym razem wyruszyliśmy z Salin de Giraud. 
Pomimo, że poprzedniego dnia padał ulewny deszcz na nasz wyjazd wyjrzało słońce.  Trasa rowerowa wiodła przez groble, pomiędzy zalewami i jeziorami. Można było tam podziwiać flamingi - także z młodymi - i inne ptaki oraz niestety także .... komary.... bardzo liczne po deszczu! Ale nie przeszkodziły nam one podziwiać wspaniałych widoków.
Najodważniejsi
wykąpali się także w morzu!
Polonica na rowerach
4 października 2015

4 octobre 2015
Polonica en vélo
C'est déjà la deuxième fois que l'Association Polonica organise la journée sportive en vélo en Camargue. Cette fois-ci nous sommes partis de Salin de Giraud. Bien que la veille il ait beaucoup plu ; pour notre journée le soleil est revenu. Notre chemin a traversé les étangs par les digues. On a pu voir les flamants roses - avec les petits - et d'autres oiseaux ainsi que malheureusement aussi des moustiques, très nombreux après la pluie ! Mais ils ne nous ont pas empêchés d'admirer des très beaux paysages.
Les plus courageux se sont baignés dans la mer !

 

Wyruszamy

Le départ

 

Piknik na plaży i kąpiel

Le pique-nique et le bain

 

Powrót

Le retour