Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

2 lipca 2011 roku, z okazji
Polskiej Prezydencji
Rady Ministrów Unii Europejskiej
La MAISON DE L'EUROPE DE PROVENCE
i Stowarzyszenie francusko-polskie POLONICA
zorganizowały
LETNI DZIEŃ
poświęcony temu wydarzeniu
w którym wzięli udział
Pani Joanna Grodzka, Pierwszy Radca, Kierownik Wydziału Politycznego Ambasady Polski we Francji
pan Cyril Robin-Champigneul, Dyrektor Reprezentacji
regionalnej Komisji Europejskiej w Marsylii.

Le 2 juillet 2011 à l'occasion de
la Présidence Polonaise
 du Conseil des Ministres de l'Union Européenne
La MAISON DE L'EUROPE DE PROVENCE
et l'Association franco-polonaise POLONICA
ont organisé
LA JOURNEE ESTIVALE
consacré à cet événement
avec la participation de :
Mme Joanna Grodzka, Premier Conseiller et chef du service politique de l'Ambassade de Pologne en France
M. Cyril Robin-Champigneul, Directeur de la Représentation régionale de la Commission Européenne à Marseille

 

Powitania i krótkie przemowy wygłosili pan Alain-Pierre Merger, prezes La Maison de l'Europe, pani Joanna Garnczarek, prezes Stowarzyszenia Polonica, pani Reine Merger, radna miasta Aix en Provence, oddelegowana do Spraw Europejskich, Pani Joanna Grodzka, pierwszy Radca Ambasady Polski we Francji

Les bienvenues et les courts discours ont été prononcés par M. Alain-Pierre Merger, le président de la Maison de l'Europe, Mme Joanna Garnczarek, présidente de l'Association Polonica, Mme Reine Merger, Adjoint au Maire d'Aix en Provence, déléguée aux Affaires Européennes, Mme Joanna Grodzka, Premier Conseiller à l'Ambassade de Pologne en France

     
Wspólny posiłek w barwach europejskich pozwala wszystkim zapoznać się i wymienić myśli. Le repas aux couleurs européennes permet à tous faire connaissance et partager ses idées.
Intermedium muzyczne w wykonaniu członków Stowarzyszenia Polonica Interlude musical par les membres de l'Association Polonica
     
     
KONFERENCJA CONFERENCE
Hymn europejski L'hymne européen
Prezentacja Stowarzyszenia Polonica
Marta Foltzer i Joanna Garnczarek
Présentation de l'Association Polonica
Marta Foltzer et Joanna Garnczarek
     

Konferencja wygłoszona przez panią Joannę Grodzką, Pierwszego Radcę Ambasady Polskiej na temat Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej

La conférence par Mme Joanna Grodzka, Premier Conseiller de l'Ambassade de Pologne au sujet de la Présidence Polonaise dans l'Union Européenne