POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques


Obóz harcerski

Drużyny Ścieżka

POGORZELICA 2014

Le camp de scouts

La troupe Ścieżka

POGORZELICA 2014

Najważniejszym celem naszych obozów jest spotkanie się naszej polonijnej młodzieży z młodzieżą polską i nawiązywanie kontaktów i przyjaźni.

W tym roku na obóz letni nasza drużyna wybrała się do nadmorskiej Pogorzelicy, juz po raz drugi z drużynami z hufca ZHP Śrem. A razem z drużyną z południowej Francji wybrali się do Polski również harcerze i instruktorki z Francji północnej.

We wspólnym programie mieliśmy zabawy leśne, wycieczki krajoznawczo-turystyczne – pieszo, kolejką wąskotorową, rowerami, a także statkiem pirackim. Zobaczyliśmy ruiny Trzęsacza, pojechaliśmy do Kołobrzegu. Zwiedziliśmy wdłuż i wszerz te nadmorskie okolice. Piękna pogoda dopisywała nam przez cały pobyt, więc korzystaliśmy także z morskich kąpieli w Bałtyku (zdobywaliśmy sprawności pływackie). No i oczywiście mieliśmy  mnóstwo harcerskich atrakcji : kominki, ogniska, gawędy, konkursy, apele (na 150 osób), obieranie ziemniaków...

 druhna Magda

Que ce soit chez les louveteaux, les jeunes scouts ou les scouts plus grands, les activités ont eu un grand succès.

Parmi les moments mémorables de tous ces échanges entre scouts français et polonais, « the Voice of Obóz » (concours de chants français et polonais, avec des coaches et des participants de niveau exceptionnel),  « Mam  talent » (concours de talents divers et variés), l’appel général en français (avec une mention spéciale pour les commandants et sous-commandants), les gaufres de chez Pani Monika (arrêt obligatoire entre le camp et la plage), le presque lever de soleil (les nuages sont parfois pénibles en Pologne), et des au-revoir le dernier jour avec pleins de larmes (chez les petits, les moyens, les grands)…

Tous les participants ne souhaitaient qu’une seule chose : recommencer en 2015 !

druh Jean-Michel


Harcerki z drużyny Ścieżka stoją na warcie. Obóz jest bezpieczny! Les scouts de la troupe Ścieżka tiennent la garde. Le camp est en sécurité!
Druhna Elżbieta - komendantka obozu w Pogorzelicy i druhna Magda - drużynowa harcerzy z Aix en Provence.
Elzbieta - cheftaine du camp des scouts à Pogorzelica et Magda - cheftaine de la troupe des scouts d'Aix en Provence
Druhna Magda Guilhou  
Gry, zabawy i konkursy starszych harcerzy Les jeux et les concours des scouts plus âgés
Młodsi harcerze i zuchy grają w różne gry pod okiem kadry z FrancjiLes plus jeunes jouent aux différents jeux sous l'œil attentif des chefs de la France Szałasy wykowane na sprawność Robinsona
le badge de robinson - fabriquer une cabane
Ale dziś wieczorem jest apel! Trzeba się przygotować ! C'est un appel ce soir! Il faut se préparer !
       
   
       
       
Komendanci podobozów składają meldunki komendantce obozu. Les chefs des équipes soumettent un rapport à la commandante.
       
     
Wizyta pani prezes Stowarzyszenia Polonica z Aix en Provence, Joanny Garnczarek na obozie. Pamiątkowe zdjęcia z druhną Elżbietą, komendantką obozu, druhną Magdą, drużynową harcerzy z Aix en Provence i druhem Maćkiem, oboźnym La visite de la présidente de l'Association Polonica, Joanna Garnczarek, au camp des scouts. Les photos avec Elżbieta, directrice du camp, Magda, chef d'équipe des scouts d'Aix en Provence et le chef du camp et l'indentant du camp, Maciej
       
       
       
       
        
    Zdruhem Jean-Michelem Guilhou z Francji Avec Jean-Michel Guilhou de la France

Wyprawa rowerowa /

ZHP Francja w Trzęsaczu

ostatni wschód słońca - mgła nad Bałtykiem ...

Expédition de la troupe à vélo

lever de soleil- le brouillard sur la Baltique ...

Więcej zdjęć  /  Plus de photos

CZUJ, CZUJ, CZUWAJ !