Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

WITAJ SZKOŁO !!!

13 października 2012 roku w Szkole Polskiej odbyło się uroczysta inauguracja roku szkolnego. Najpierw zrobiliśmy zdjęcia szkolne a następnie dzieci przestawiły krótki program na rozpoczęcie roku. Po części artystycznej miało miejsce spotkanie nauczycieli z rodzicami, na którym nauczyciele przedstawili programy swoich klas.
Na koniec odbył się kiermasz szkolny, który cieszył się wielkim powodzeniem! Jedne rzeczy się sprzedawało, drugie kupowało, ale ile przyjemności!
13 octobre 2012 à l'Ecole Polonaise il a eu lieu l'inauguration solennelle de l'année scolaire. D'abord on a fait des photos des classes. Ensuite les enfants on présenté un court programme pour l'inauguration. Après la partie artistique a eu lieu la rencontre parents - enseignants qui ont présenté les programmes de leurs classes.
On a fini dans la joie et la bonne humeur par la brocante de l'école !
On a vendu certains affaires, on en a acheté d'autres, mais quel plaisir!

 

 

Przedszkole / La maternelle Cała szkoła / Ecole entière Klasy szkolne / Les classes de l'école
Nauczyciele Les enseignants
Dzieci śpiewają / Les enfants chantent Dostał Jacek elementarz
Zebranie La réunion
Dzieci w tym czasie grzecznie się bawią i rysują Les enfants sont sages, ils jouent et dessinent.
   
  KIERMASZ SZKOLNY