Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Piknik 8 maja 2011
Pique-nique le 8 mai 2011
     
Na pikniku odbył się kiermasz polskiej książki zorganizowany przez harcerzy z drużyny "Ścieżka".  Une foire aux livres polonais organisée par les scouts de la troupe "Ścieżka" a eu lieu lors du pique-nique.
     
     
Urodziny trzech osób - Sto lat! L'anniversaire de trois personnes - on chante
Przyrzeczenie harcerskie La promesse scoute