POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

14 maja 2016 roku
odbyło się w Aix en Provence
spotkanie dzieci ze szkół polskiej, czeskiej i bułgarskiej w Aix en Provence.
Bylo to bardzo bogate w doświadczenia spotkanie. Dzieci zauważyły, że są inne mieszkające we Francji dzieci, ktore mówia w innych niż francuski językach, uczą się swojego języka i są z tego dumne.
Dzieci obejrzały znane filmy rysunkowe z trzech krajów (oczywiscie polski Bolek i Lolek, czeski Krecik i bułgarski film). Po seansie filmowym i czeskim opowiadaniu z przezroczami i rozmowach nastapiły wesołe gry i zabawy na swieżym powietrzu i smaczny międzynarodowy podwieczorek.
Dziekujemy szkole Ste Geneviève w Aix za udostępnienie lokalu.
Le 14 mai 2016
à Aix en Provence a eu lieu
la rencontre des enfants des écoles polonaise, tchèque et bulgare d'Aix en Provence.
C'était une rencontre très intéressante. Les enfants ont pu constater que les autres enfants habitant en France parlent aussi une autre langue à part le français, ils l'apprennent et en sont fiers.
Les enfants ont regardé les dessins animés des trois pays (évidement Bolek et Lolek polonais, La Taupe tchèque et le film bulgare) Après la séance, la présentation d'un conte tchèque illustré de diapositives et discussions, les enfants ont participé aux jeux en plein air et au gouter international.
Merci à l'école Ste Géneviève pour la possibilité d'utiliser ses locaux.