Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

   

11 listopada 2013 odbyło się nasze doroczne Ognisko z okazji Święta Niepodległości.

Pogoda dopisała wspaniale, polska kiełbasa tradycyjnie pieczona w ogniu jak i liczne sałatki i ciasta przyniesione przez uczestników i długie, tradycyjne śpiewanie przy gitarach sprawiły, że ognisko było bardzo udane i przełużyło się aż do zmroku.

 

Le 11 novembre 2013, à l'occasion de la Fête de l'Indépendance, a eu lieu le Feu de Camp traditionnel.

Le temps a été magnifique. Les saucisses polonaises traditionnellement grillées au feu, salades et gâteaux apportés par les participants et bien sûr les chants polonais au son des guitares ont contribué à ce que la fête soit très réussie et se prolonge jusqu'au soir.

      

Smacznego ! Bon Appétit !
Główną atrakcją pikniku są oczywiście polskie kiełbaski pieczone na ogniu. L'attraction principale du pique-nique se sont bien évidement les saucisses polonaises grillées au feu. 
     
Ale również wszystkim smakują pyszne sałatki i ciasta przyniesione przez uczestników. Mais tout le monde apprécie aussi salades et gâteaux apportés par les participants. 
     
     
W tym czasie dzieci bawią się w różne gry Pendant ce temps-là, les enfants profitent pour jouer aux différents jeu.

 

Więcej zdjęć / Plus de photos .....

 

Śpiewamy....

Chantons....
     
Wiersz Marka Grechuty "Wolność" Le poème de Marek Grechuta "La Libérté"
     
A teraz czas na śpiewanie : zaczynamy od piosenek legionowych - a potem tradycyjnie wszystkie inne, które znamy! Alors on chanter : on commence par les chansons de l'époque de 1914-1918.  Puis suivent les autres chansons connues de tous !
     
     
     
Wszyscy bawią się świetnie - niektórzy nawet tańczą ! Tout le monde s'amuse bien, il y a même des danseurs !
     
I tak aż do zmroku.... Et on continue jusqu'au crépuscule ...
     
 

Więcej zdjęć / Plus de photos .....