Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

 

 

 

 

90ta rocznica Święta Niepodległości / 90ème anniversaire de la Fête de l'Indépendance

W kilku słowach uczciliśmy rocznicę Święta Niepodległości Nous avons commémoré l'anniversaire de la Fête de l'Indépendance
a harcerze zaśpiewali piosenkę Orląt et les scouts ont chanté la chanson des Aiglons
     
     
     
     
PIECZENIE KIEŁBASEK GRILLADES
     
     
Wszystkim bardzo smakują kiełbaski z polskiego sklepu Tout le monde apprécie les saucisses du magasin polonais
... i sałatki przyniesione przez uczestników ... et les salades apportées par les participants
     
     
     
     
ŚPIEWAMY PRZY GITARACH ON CHANTE AU SON DES GUITARES
   
Wszyscy obecni przyłączyli się do śpiewania! Tout le monde a chanté !
     
Nasze śpiewniki bardzo się przydały ! Nos recueils des chansons ont bien servi !
     
     
     
Harcerze zaśpiewali kilka piosenek Les scouts ont chanté quelques chansons
     
     
     
     
CHWILA PRZERWY (trzeba nabrać sił...) UNE  COURTE PAUSE (il faut reprendre les forces ...)
     
     
     
     
     
OLIMPIADA JEUX OLYMPIQUES
     
 
     
I ŚPIEWAMY AŻ DO ZMROKU ET NOUS CHANTONS JUSQU'AU SOIR
     
     
     
     
Nie zabrakło tradycyjnych pieczonych ziemniaków Il y a eu aussi les pommes de terre traditionnellement grillées au feu
Jak zwykle "Marsz, marsz Polonia" na zakończenie... Comme d'habitude "Marche, marche Polonia" pour finir ....