Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

11 listopada 2005 spotkaliśmy się na naszym dorocznym ognisku, zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości. Tym razem jednak postanowiliśmy uczcić także inne ważne dla naszej wolności i niepodległości święto -
25 lecie powstania Solidarności.

Polecamy : http://www.solidarnosc25foto.info/

Le 11 novembre 2005 nous nous sommes rencontrés au déjeuner en plein air autour d'un feu organisé à l'occasion de la Fête de l'Indépendance de la Pologne. Mais cette fois nous voulions consacrer cette rencontre à une autre fête, très importante pour notre indépendance et notre liberté -
25 anniversaire de la création de mouvement de Solidarité.

             

Nous recommendons : http://www.solidarnosc25foto.info/

 

Można było zapoznać się z materiałami dotyczącymi Solidarności

On pouvait consulter des documents concernant Solidarność

Rozpoczęliśmy nasze ognisko przypominając znaczenie Solidarności Nous avons commencé en rappelant l'importance du mouvement Solidarność

A następnie przyszedł czas na wspomnienia z własnych doświadczeń z okresu Solidarności i stanu wojennego

Ensuite nous avons évoqué nos propres souvenirs du temps de Solidarność et de l'état de siège

Na koniec zaśpiewaliśmy "Pieśń o Janku Wiśniewskim" i "Mury" - które stały się prawie hymnem  Solidarności

Pour finir nous avons chanté "La chanson de Janek Wiśniewski" et "Mury" - la chanson qui est devenue presque l'hymne de Solidarność

Po tym wstępie przyszła pora na strawę dla ciała i wszyscy zaczęli piec kiełbaski ...

Après cette introduction le moment est venu pour passer aux choses plus prosaïques et tout le monde a commencé à griller les saucisses ...

... i próbować pysznych sałatek ... et déguster de bonnes salades
oraz ciast et des gâteaux
A następnie jak co roku - wspólne śpiewanie przy ognisku! Ensuite, comme tous les ans - on chante ensemble autour du feu!

Nie zapomnieliśmy o tym, że nasze ognisko odbywa się w Dzień Niepodległości i z tej okazji zaśpiewaliśmy kilka piosenek z tego okresu

Nous n'avons pas oublié que notre rencontre a lieu le Jour de l'Indépendance et pour fêter cela nous avons chanté plusieurs chansons de cette époque

       
Potem trzeba było jeszcze poczekać na pieczone ziemniaczki .... Après il fallait encore attendre les pommes de terres grillées .... Do następnego roku! A l'année prochaine !