Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

17 lutego 2013 Polonica zorgnizowała wspólny wyjazd na narty. W tym roku pojechaliśmy do Ancelle.
Wyjazd był niezwykle udany, pogoda nam dopisała, forma fizyczna i humory również!

Wszyscy skorzystali w pełni z wyjazdu - we wszystkich grupach: narciarzy debiutantów, zaawansowanych, narciarzy biegowych, snowboardzistów, saneczkarzy i piechurów.  
Le 17 février 2013 Polonica a organisé la sortie au ski. Cette année nous sommes partis à Ancelle.
La journée a été très réussie, le temps a été avec nous, la forme physique et la bonne humeur aussi!

Tout le monde a bien profité de la journée - tous les groupes: les skieurs débutants, confirmés, les skieurs de fond, les surfeurs, les promeneurs et les amateurs de luge.

 

Mimo wczesnego wyjazdu wszyscy w formie Malgré le départ de bonne heure tout le monde est en forme
     
     
Nareszcie góry ! Enfin les montagnes !
     
     
Grupa zaawansowanych Groupe de confirmés
     
     
Grupa debiutantów wraca z lekcji z instruktorem Le groupe de débutants revient du cours avec le moniteur
     
Wszyscy zbierają się na wspólny piknik Tout le monde se retrouve pour le pique-nique ensemble
     
     
     
     
Po południu jeździmy razem w większej grupie Après-midi nous skions tous ensemble
     
Wspaniałe warunki i piękna pogoda ! Les conditions et le temps sont superbes!
   
Wszyscy korzystają - duzi i mali narciarze ! Tout le monde profite bien - les grands et les petits !
  
     
 
Niestety trzeba wracać ... Malheureusement il faut rentrer ...
Na szczęście w autobusie czeka niespodzianka - grzane wino dla wszystkich ! Heureusement dans le car une surprise attend - le vin chaud pour tout le monde !
     
     
     
W drogę !!! En route !!!
Powrót w rytm piosenek przy gitarach Le retour en rythme des chansons au son des guitares
     
     
W oczach mamy jeszcze te wspaniałe pejzaże ... Nous avons encore ces paysages magnifiques dans les yeux...