Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Piątego grudnia 2010 dzieci z Polskiej Szkoły miały niezwykłego gościa. Przyszedł do nich Święty Mikołaj! Wszystkie dzieci były grzeczne i pilnie uczyły się jezyka polskiego, więc dostały wspaniałe prezenty.

Le cinq décembre 2010 les enfants de l'Ecole Polonaise ont eu un invité exceptionnel. C'est le Saint Nicolas qui leur a rendu visite. Tous les enfants ont été très sages, ils ont bien travaillé pour apprendre la langue polonaise donc ils ont reçu de beaux cadeaux.

Dzieci chciały pokazać piękne polskie tradycje świąteczne. Mimo padającego deszczu dzieci pojechały autobusem do Aix en Provence i w tradycyjnych strojach jako Pochód Kolędników przeszły ulicami Aix en Provence od Rotundy do kościoła St Esprit a następnie zaśpiewały kilka pastorałek nagrodzonych wielkimi brawami przez słuchaczy.

Les enfants ont voulu montrer les belles traditions de Noël en Pologne. Malgré la pluie ils sont partis en bus à Aix en Provence. La Marche Traditionnelle de Kolednicy a traversée les rues d'Aix en Provence de la Rotonde à l'Eglise St Esprit. Les enfants ont chanté les chants de Noël et ont été chaleureusement applaudis par les spectateurs. 

 

 

 Święty Mikołaj Saint Nicolas 

      

Dzieci śpiewają kolędę czekając na  Świętego Mikołaja Les enfants chantent en attendant le Saint Nicolas 
     
     
Dzieci i rodzice czekają ... Les enfants et les parents attendent... 
     
Wreszcie długo oczekiwany gość nadchodzi...  Enfin le Saint Nicolas arrive ... 
     
z workami pełnymi prezentów  avec les sacs pleins de cadeaux 
     
     
     
     
     
Dzieci dziękują Świętemu Mikołajowi (i jego pomocnikom)  Les enfants remercient le Saint Nicolas (et ses collaborateurs) 

Retour / Powrót

Pochód Kolędników 

 

La Marche traditionnelle de Kolednicy 

     
Mimo deszczu dzieci w tradycyjnych strojach idą ulicami Aix en Provence Malgré la pluie les enfants en costumes traditionnels marchent dans les rue d'Aix en Provence
     
Dzieci śpiewają kolędy i pastorałki na schodach kościoła St Esprit Les enfants chantent les chants de Noël sur le parvis de l'église St Esprit
     
     
     
Niestety pada coraz więcej, jest zimno - musimy wracać, chociaż przewidziane było przejście przez Cours Mirabeau i występy na scenie. Malheureusement la pluie tombe de plus en plus et il fait froid. Nous sommes obligés de rentrer dans notre même si nous devions passer par le Cours Mirabeau et chanter sur la scène.
     
     
     
     
     
     
     
     

Retour / Powrót

AUTOBUS LE CAR
     
Wesoła atosfera w autobusie ... Bonne ambiance dans le car ...
  
     
     
     
     
     
     
     
     

Retour / Powrót