POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

Cała szkoła ze Świętym Mikołajem Toute l'école avec le Saint Nicolas
       
Prezenty Les cadeaux
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Kiermasz Świąteczny Le Marché de Noël
Stoisko Stowarzyszenia Le Stand de l'Association
Dekoracje wykonane przez harcerzy Les décorations fabriquées par les scouts