Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

7 grudnia 2011 roku do dzieci w Polskiej Szkole przyszedł Święty Mikołaj.
Dzieci przedtem mia
ły
próbę generalną spektaklu jasełkowego, więc przyjęły
Świętego Mikołaja w pieknych tradycyjnych polskich strojach.

Le 7 décembre 2011 le Saint Nicolas est venu
à l'Ecole Polonaise.

Les enfants ont eu la répétition générale du Spectacle de Noël juste avant et ils ont reçu le Père Noël dans leurs beaux costumes polonais traditionnels.

Próba Jasełek La répétition du spectacle de Noël
     
Dzieci zasłużyły na nagrodę... Les enfants méritent une récompense ...
     
     
     
     
Dzieci ze Świętym Mikołajem Les enfants avec le Saint Nicolas