Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

5 grudnia 2007 roku do dzieci w Polskiej Szkole przyszedł Święty Mikołaj.

Czy dzieci były grzeczne?

Chyba tak, bo każde dziecko dostało prezent!

Święty Mikołaj rozmawiał z dziećmi, zadawał im pytania, a niektóre odpowiedzi były bardzo zabawne!

Dziękujemy Święty Mikołaju!

Le 5 décembre 2007 le Saint Nicolas est venu à l'Ecole Polonaise.

Est-ce que les enfants ont été sages ? Certainement oui, car tous les enfants ont reçu les cadeaux.

Saint Nicolas a bavardé avec les enfants, il a posé des questions et certains réponses ont été très amusantes!

Merci Saint Nicolas !

 

Dzieci wołają : Święty Mikołaju! Les enfants appellent : Saint Nicolas!  
Ile prezentów ! Que de cadeaux !  
  Każde dziecko dostało prezent! Chaque enfant a reçu un cadeau  
       
       
       
       
       
       

 

Dzieci dziękują Świętemu Mikołajowi i śpiewają mu kolędy Les enfants remercient le Saint Nicolas et chantent les chants de Noël
     
A potem podwieczorek i zabawa !   Ensuite le goûter et les jeux !

 

Święty Mikołaj

Siedzę cichuteńko
patrzę na okienko
poruszyły się zasłonki!
chyba już go widzę!
chyba już go słyszę,
zabrzęczały
jego sanek dzwonki

Dzyń. Dzyń. Dzyń
Mikołaju Święty
Dzyń. Dzyń, Dzyń
przynieś nam prezenty

Co to? Co to? Co to?
Kto to? Kto to? Kto to?
Pan Mikołaj już się skrada
Ojej! Ja się boję, Ojej! Ja się boję
Ale bać się chyba nie wypada

M. Tomaszewska