Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

 

3 grudnia 2008 roku do dzieci w Polskiej Szkole przyszedł Święty Mikołaj.

Le 3 décembre 2008 le Saint Nicolas est venu
à l'Ecole Polonaise.

Dzieci czekają na Świętego Mikołaja. Les enfants attandent le Saint Nicolas
Śpiewają mu kolędę Ils lui chantent un chant de Noël
Wreszcie przychodzi długo oczekiwana chwila ... prezenty Enfin le moment tant attendu arrive ... les cadeaux
   
   
     
Wszyscy chcą mieć zdjęcie ze Świętym Mikołajem (nawet panie nauczycielki) Tout le monde veut avoir une photo avec le Saint Nicolas (même les enseignantes)
Do widzenia  Święty Mikołaju !!! Au revoir, Saint Nicolas !!!