Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

31 stycznia 2009 wzięliśmy udział w targach pracy Métierama. Nasze stoisko znajdowało się w dziale europejskim. Celem było ukazać młodym ludziom możliwość wyjazdu i pracy w  innych krajach - w tym w Polsce.

Le 31 janvier 2009 nous avons participé à Métierama. Notre stand se trouvait dans l'Espace Européenne. Le but était de montrer aux jeunes gens la possibilité de travail dans des différents pays - y compris la Pologne.