Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

                   
     
31 marca 2010 roku dzieci z Polskiej Szkoły udały się na tradycyjne Topienie Marzanny. Po długiej zimie wszyscy cieszyli się z pięknego wiosennego dnia.. Le 31 mars les enfants de l'Ecole Polonaise se sont rendus à la Noyade de Marzanna traditionnelle. Après le long hiver tout le monde a été content de cette belle journée de printemps....
     
     
                   
     
             
     
Najpierw dzieci przyłączyły się do pochodu karnawałowego dzieci z dzielnicy St André. D'abord les enfants ont rejoint le carnaval des enfants du quartier St André.
     
                   
A następnie poszły z Marzanną nad rzekę Et après ils sont allés au bord d'une rivière avec Marzanna.
Marzanno, Marzanno, już nie chcemy ciebie ... Marzanna, Marzanna on ne te veut plus ...
     
                    
     
Wszyskie dzieci śpiewają piosenkę o Marzannie Tous les enfants chantent la chanson de Marzanna
A na koniec - gry i zabawy Et pour finir - les jeux
     
     
     
                   
     
     
Wracamy ... On rentre ....