Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

25 marca 2009 dzieci z Polskiej Szkoły przyłączyły się do dziecięcego karnawału dzielnicy Val St André pokazując naszą polską tradycję topienia Marzanny.

Marzanna

2009

Le 25 mars 2009 les enfants de l'école polonaise se sont joints au Carnaval du quartier Val St André en présentant la tradition polonaise de la noyade de Marzanna.

 

Wyruszamy ! Nous partons !
     
Dzieci z Polskiej Szkoły idą razem z przebranymi dziećmi z Val St André Les enfants défilent ensemble avec les enfants du Val St André
   
Po defiladzie idziemy nad rzekę, żeby utopić Marzannę, symbol zimy Après le défilé nous partons à la rivière noyer Marzanna, le symbole de l'hiver
Dzieci czytają wiersze o tej tradycji Les enfants lisent les poèmes liés à cette tradition.
     
Dzieci podają sobie Marzannę ... Les enfants passent Marzanna de main en main ...
która zostaje wrzucona do rzeki ...  et elle est jetée à la rivière
A potem można się bawić... Zima już nie wróci ! Après, on peut jouer ... L'hiver ne reviendra pas !
     
     
     
     
Pora wracać Il est temps de rentrer
   
Podwieczorek, który bardzo smakuje po długim spacerze ! Le goûter bien mérité