POLONICA

Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Aktualności Actualités

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

  

ŻEGNAJ ZIMO !!! / AU REVOIR L'HIVER !!!

 

 

       

W środę 31 marca dzieci z polskiej szkoły poszły do parku na tradycyjne topienie Marzanny - symbolu zimy. Wszyscy wesoło śpiewają piosenkę o Marzannie

Mercredi 31 mars, les enfants de l'école polonaise sont allés au parc pour la traditionnelle noyade de la Marzanna - symbole de l'hiver. Tout le monde chante joyeusement la chanson..

Starsze dzieci przeczytały wiersze Les enfants plus âgés ont lu des poèmes.
Wreszcie przyszedł moment żeby wrzucić Marzannę do wody. Enfin le moment est venu pour jeter la Marzanna à l'eau.
Teraz dzieci będą szukać oznak wiosny. Czy już do nas przyszła? Maintenant les enfants vont chercher les symptômes du printemps. Est-ce qu'il est arrivé ?
Wszyscy wyruszyli na przyrodniczy spacer - i duzi i mali. Tout le monde est parti faire une promenade -
les petits et les grands.
Ale czy wszyscy będą umieli nazwać te kwiaty? Mais est-ce que tout le monde saura nommer ces fleurs ?

Wreszcie przyszła pora na podwieczorek. Niespodzianka ! Dziś są urodziny Stefanka!

Enfin l'heure du goûter est arrivée. Surprise! Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Stefan !

A potem zabawa - wszyscy chętnie bawią się w ciuciubabkę

Après,  les jeux. Tous le monde participe volontiers au colin-maillard.

Dorośli też dali się złapać !!!

Les adultes se sont fait aussi attraper !

Niestety w końcu przyszedł czas zbiórki i powrotu do szkoły.

Malheureusement l'heure de rentrer est arrivée. Tout le monde se ressemble.