Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 


------  WIOSNA POETÓW ------- LE PRINTEMPS DES POÈTES --------
20 marca 2014 roku Polonica uczestniczyła w wieczorze literackim poliglotów "Miłość, śmierć i odnowa" zorganizowanym z okazji
Wiosny Poetów przez Stowarzyszenie Węgierskie z Prowansji Egyesület.
Celem wieczoru było przeczytanie w jak najwięszej liczbie języków  tych samych wierszy Safony (starożytna Grecja), Christiny Rossetti (Anglia XIX wiek) i księżniczki Shikishi (Japonia XII wiek).
W imieniu Poloniki Marta Foltzer przeczytała po polsku "U Krosien" Safony (tłum. nieznane), "Gdy umrę, mój najdroższy" Christiny Rosetti (
tłum. Stanisława Barańczaka) i wiersz księżniczki Shikishi we własnym tłumaczeniu.
Wieczór zakończył się degustacją pięknie zdobionych węgierskich ciast.

Le 20 mars 2014 Polonica a participé dans la soirée littéraire polyglotte "L'amour, la mort, le renouveau"
dans le cadre du Printemps des poètes organisé par l'
Association Hongroise de Provence Egyesület .
Le but de la soirée était de lire les poèmes de  Sappho(Grèce antique), Christina Rossetti (Angleterre XIXème siècle) et de la princesse Shikishi (Japon XIIème siècle) en plusieurs langues Polonica a été représentée par Mme Marta Foltzer qui a lu les poèmes en polonais "O ma tendre mère, je ne puis, hélas ! manier la navette ni l'aiguille" de Sappho (trad. inconnue), "Song" de Christina Rosetti (Traduction Stanisław Barańczak) et le poème de la princesse Shikishi dans sa propre traduction.
La soirée s'est terminée par la dégustation des gâteaux hongrois très bien décorés.