Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques


Wieczór Polski Lamanon
20 stycznia 2012
Soirée Polonaise Lamanon
20 janvier 2012
Polonica została zaproszona do Parafii w Lamanon na Wieczór Polski. W programie była prezentacja Stowarzyszenia oraz wspólne Kolędowanie. Zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie a polskie kolędy i tradycyjne stroje zostały nagrodzone gorącymi brawami.
Na zakończenie wieczoru ksiądz Krzysztof zaprosił wszystkich na sympatyczny bufet.
Polonica a été invitée à Lamanon à la Soirée Polonaise. Nous avions au programme la présentation de notre Association et les Chants de Noël. Nos étions accueillis très chaleureusement et nos chants et les costumes traditionnels ont été longuement applaudis. 
Pour finir notre soirée le père Christophe a invité tout le monde au buffet convivial.

 

 

 

Prezentacja Poloniki La présentation de Polonica
   
Kolędnicy Les Kolednicy
 (les chanteurs des chants de Noël)