POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

-

Kurs gotowania
"Pierogi, kluski i kluseczki" - 27.01.2018
Na kursie, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polonica można było nauczyć się robić polskie przysmaki – pierogi ruskie, kluski śląskie i kopytka. Wszystko było pyszne!
Prowadząca -  Grażyna animowała kurs bardzo sprawnie i ciekawie, nie tylko przekazując swoją wiedzę kulinarną ale także anegdoty i legendy związane z tematem. Dziękujemy Grażynie za prowadzenie tego kursu i Małgosi za pomoc! Zainteresowanie było tak duże, że być może ten sam kurs zostanie powtórzony.

Atelier Cuisine
"Pierogi, kluski i kluseczki" - 27-01-2018
A l'Atelier Cuisine "Pierogi, kluski i kluseczki" organisé par l'Association Polonica on pouvait apprendre à préparer les spécialités polonaises à base de la farine et de pommes de terre – les "pierogi ruskie" "kluski śląskie" et "kopytka". C'était délicieux ! La coach Grażyna a animé l'atelier d'une façon très intéressante, en transmettant non seulement les recettes et astuces mais en racontant aussi les anecdotes et légendes liées au thème. Merci à Grażyna et sa suppléante Małgosia pour l'animation de l'Atelier ! Nous avions beaucoup des personnes intéressées et peut-être nous allons refaire le même atelier à l'avenir.

 

Pierogi ruskie Les "pierogi ruskie"
  
Grażyna     Małgosia
       
       
       
Kluski śląskie i kopytka Les "kluski"
       

 
       
       
Gotujemy i jemy ! Smacznego ! On cuisine et on mange ! Bon appétit !