Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

W czwartek 12 czerwca 2014 odbyła się Konferencja

"Conversations provençales” - polscy malarze na południu Francji” ,

Dr Marta Chrzanowska-Foltzer
Université du Temps Libre, Espace René CASSIN

Le jeudi 12 juin 2014 a eu lieu la conférence

"Conversations provençales – les peintres polonais en France Méditerranéenne"

 par Dr Marta Chrzanowska-Foltzer
Université du Temps Libre,  Espace René CASSIN

     

 

Na bardzo interesującej konferencji można było poznać malarzy polskich, którzy tworzyli na południu Francji. Konferencja była ilustrowana wieloma reprodukcjami dzieł tych malarzy, którzy uwiecznili znane nam prowansalskie pejzaże w ich interpretacji.

La très intéressante conférence a permis de découvrir les peintres polonais qui ont vécu dans le sud de la France. La conférence a été illustrée par les nombreuses reproductions de leurs œuvres dans lesquelles ces peintres ont immortalisé les paysages provençales dans leurs interprétation. 

     
     
Artyści tworzący współcześnie w Prowansji Les artistes travaillant actuellement en Provence