POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

6 marca 2016 roku POLONICA uczestniczyła w konferencji zorganizownej przez diecezję Aix i Arles. Konferencja ta miała na celu przygotowanie młodzieży wyjeżdżającej na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
Le 6 mars 2016 POLONICA a participé à la conférence organisée par le Diocèse d'Aix et Arles. Cette conférence avait pour but la préparation des jeunes qui partent pour les Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie.

 

Wizytówka Krakowa La carte de visite de Cracovie
Kilka słów o tradycjach i kulturze a także o miejscach związanych z ŚDM. Quelques mots au sujet des traditions et de la culture ainsi que des endroits liés aux JMJ
Po krótkim wprowadzeniu do języka polskiego wszyscy śpiewają po polsku  kanon "Panie Janie" Après une courte initiation à la langue polonaise tout le monde chante en polonais le canon Panie Janie" ("Frère Jacques")
Młodzież jedzie do Krakowa - a więc na koniec nauka krakowiaka ! Les jeunes partent à Cracovie donc pour finir ils apprennent la danse de Cracovie -  "krakowiak"
Po konferencji i świadectwie siostry Marie Simon-Pierre śpiewamy ulubioną piosenkę papieża Jana-Pawła II - Barkę. Après la conférence et le témoignage de la sœur Marie Simon-Pierre nous chantons le chant préféré du pape Jean-Paul II - la Barque.