Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

25 stycznia 2009 harcerze z zastępu Wędrowników z drużyny harcerskiej "Ścieżka" przygotowała konferencję

"Olga i Andrzej Małkowscy,
twórcy harcerstwa polskiego"

Iza Guilhou, Stefan Foltzer, Marek Rojewski i Staszek Foltzer przygotowali konferencję bardzo ciekawie i profesjonalnie. Prowadzona w dwu językach pozwoliła wszystkim poznać interesujące losy założycieli polskiego harcerstwa. Po konferencji każdy mógł wziąć udział w quizie ! A żeby dowiedzieć się więcej można było nabyć komiks na temat Olgi i Andrzeja Małkowskich narysowany przez Stefana. A na zakończenie - urodzinowe ciasto drużyny i wystawa pamiątek i Kroniki Drużyny Ścieżka.

Gratulujemy harcerzom !

 

25 janvier 2009 les scouts de l'équipe des Vagabonds de la troupe "Ścieżka" ont préparé une conférence

"Olga et Andrzej Małkowscy,
les créateurs du scoutisme polonais"

Iza Guilhou, Stefan Foltzer, Marek Rojewski i Staszek Foltzer ont préparé cette conférence d'une façon très intéressante et professionnelle. Elle était présentée en deux langues et de ce fait tout le monde a pu découvrir l'histoire des créateurs du scoutisme polonais. Après la conférence on pouvait participer au quiz. Et si on voulait connaître plus, on pouvait acheter la bande dessinée sur Olga et Andrzej Małkowscy dessinée par Stefan. Et pour finir - le gâteau d'anniversaire et l'exposition des souvenirs et de la Chronique de la Troupe Ścieżka.

Félicitation aux scouts !

     

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    

retour / powrót

Quiz Wystawa Exposition
Kronika /Chronique    
Dwa lata "Ścieżki" / "Ścieżka" a deux ans  
Quiz Quiz
Harcerze śpiewają piosenkę napisaną przez Olgę Małkowską Les scouts chantent la chanson écrite par Olga Małkowska
   
   
 
Zwycięzcy quizu / Les gagnants du quiz

Ksiądz Krzysztof został kapelanem drużyny !

Père Christophe est devenu l'aumônier de la troupe !

   
  Komiks /Bande dessinée
   

Podnóża moich gór

Osnuły szare mgły

Nad niemi pasma chmur

Rzęsiste ronią łzy

Lecz dumne czoła mych skał

Nie znosząc mroków tych mąk

Przez chmur przebiły się wał

I w słońca patrzą krąg

Choć smutku tyle w krąg

I prób nieznanych kres

Nie wolno łamać rąk

I próżnych ronić łez

Lecz śmiało w górę wznieść skroń

I wierzyć, że mroków tych cień

Słoneczną kryje gdzieś toń

I wielki jasny dzień

 

retour / powrót