POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

27 września 2015 w Grans
odbyła się onferencja
POLSKA
dla młodzieży przygotowującej się do wyjazdu
na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016
Le 27 septembre 2015 à Grans
a eu lieu la conférence
LA POLOGNE
pour les jeunes qui se préparent pour partir
aux Journées Mondiales de la Jeunesse Cracovie 2016

 

Na konferencji młodzież poznała podstawowe informacje o Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa Lors de la conférence les jeunes ont pu découvrir La Pologne avec le point d'orgue sur Cracovie
Poznali również wszystkie ważne informacje i miejsca związane z SDM Ils ont découvert aussi tous les informations et lieux importatns liés avec JMJ
Na koniec wszyscy nauczyli się śpiewać po polsku "Panie Janie" ! A la fin tout le monde a pu apprendre à chanter en polonais "Frère Jacques" !