Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

 

30 kwietnia 2010 odbyła się

konferencja zorganizowana przez Pays d'Aix Associations (J-D Giacometti)
"Krok w stronę Polski - Polska nieugięta" ,

z udziałem Stowarzyszenia  Polonica (Marta Foltzer i Joanna Garnczarek)

oraz Maison de l'Europe, (Alain-Pierre Merger)

30 avril 2010 a eu lieu

une conférence organisée par le Pays d'Aix Associations (M.J-D Giacometti)

"Un pas vers la Pologne - Pologne insoumise"

avec la participation de l'Association Polonica, (Mme Marta Foltzer et Mme Joanna Garnczarek)

et de la Maison de l'Europe, (M. Alain-Pierre Merger)

     

     

Prezentacja polskiej geografii i kultury / La présentation de la géographie et de la culture de la Pologne

     

Prezentacja historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem tragicznej historii Katynia

La présentation de l'histoire de la Pologne en soulignant spécialement l'histoire tragique de Katyń