Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

9 czerwca 2006

w lokalach naszego Stowarzyszenia

odbyła się  konferencja :

 "ENIGMA – jeden z sukcesów polskiego wywiadu"

przedstawiona przez

Ewę Uziębło

 le 9 Juin 2006

dans les locaux de notre Association

a eu lieu la conférence

"ENIGMA – l'un des succès du service de renseignements polonais"

par Ewa Uziębło

 

 

 

Konferencja pozwoliła na lepsze zapoznanie się z bardzo ciekawym fragmentem naszej najnowszej historii lepiej zrozumieć i docenić sukces matematyków polskich. 

 

 

 

Cette conférence a permis de mieux connaître une période très intéressante de l'histoire contemporaine de la Pologne  et en même temps de comprendre et apprécier à sa juste valeur le succès des mathématiciens polonais.

 

     

 

   

   

Ewa Uziębło przedstawiła historię rozpracowania szyfru Enigmy, a budowę maszyny i system szyfrowania i złamania szyfru - Tomasz Uziębło.

Ewa Uziębło a présenté l'histoire du décryptage de l'Enigma et Tomasz Uziębło a expliqué la construction de la machine et le système de cryptage et de décryptage.