Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise ŕ Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

5 kwietnia 2008 odbyła się pierwsza konferencja

z cyklu "Podróżować inaczej"

"Cracovie - voyager autrement"

przedstawiona przez

Martę Foltzer

i Joannę Garnczarek

Le 5 avril a eu lieu la premičre conférence

du cycle "Voyager autrement"

"Cracovie - voyager autrement"

par

Marta Foltzer

et Joanna Garnczarek

 

Najpierw - Kraków 1000 lat temu

Wirtulana prezentacja Krakowa

D'abord - Cracovie il y a 1000 ans

La présentation virtuelle

Na konferencji przedstawiono Kraków w rozmaitych aspektach, starając się przybliżyć go słuchaczom i pokazać miejsca, które warto zwiedzić, ciekawostki, które trzeba zobaczyć, smakołyki, których spróbować i pamiątki, które można kupić. Les conférencičres ont essayé de présenter Cracovie dans tous les aspects pour montrer aux auditeurs les endroits qu'il faut visiter, les curiosités ŕ regarder, les spécialités ŕ goűter et les souvenirs ŕ acheter.
Kiedy mówi się o swoim mieście, można opowiedzieć wiele ciekawostek... Lorsqu'on parle de sa ville, on peut raconter beaucoup des choses intéressantes ...
Publiczność słuchała z zainteresowaniem oglądając zdjęcia na ekranie Le public a écouté trčs attentivement en regardant les photos sur l'écran
Nie zabrakło historii i legend L'histoire et les légendes ont trouvé aussi leur place.
Na pewno nie o wszystkim udało się opowiedzieć... Certainement il reste encore des choses ŕ raconter...
Wkrótce przedstawimy inne miasta Polski ! Bientôt nous présenterons d'autres villes polonaises !
   
A teraz - pora spróbować polskich smakołyków! Maintenant il faut goűter aux spécialités de Pologne
   
Była polska kiełbasa, oscypki, sernik, makowiec, krówki i krakowski pishinger, który nie wszyscy znali! Il y a eu le fameux saucisson polonais, les "oscypek"- le fromage des Tatra montagnes - le gâteau au fromage, le gâteau au pavot, bonbons "krówki"  et le pishinger de Cracovie - qui n'était pas connu de tout le monde!
Ale wszystko smakowało! Mais tout a été délicieux !
   
Pamiątkowe zdjęcia w czapkach krakowskich Les souvenirs avec les chapeaux de Cracovie
Udanej podróży do Krakowa ! Bon voyage ŕ Cracovie !