Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

    

sobotę 13 maja 2006 o 20h30

w kościele St Esprit, rue Espariat w Aix
odbył się

Koncert Fortepianowy

Fortepian i Śpiew

trzeci z cyklu  – "Muzyka Polska"

 

Koncert odniósł wielki sukces. Bardzo utalentowana młoda  pianistka i jednocześnie śpiewaczka przedstawiła muzykę polską z okresu XIX wieku wzbudzając uzasadniony entuzjazm słuchaczy.

 

Le samedi 13 mai 2006 à 20h30

à l'Eglise St Esprit, rue Espariat à Aix

a eu lieu
Le Concert Pianistique

Piano et Chant

troisième du cycle  "Musique Polonaise"

 

Le concert a remporté un vif succès. La très talentueuse jeune pianiste et en même temps chanteuse a présenté la musique polonaise du XIXème siècle. Elle a été accueillie par le public avec un enthousiasme bien mérité .

 

         

 

 

    

    

    

 

 

    

Kinga Komperda urodziła się 5 maja 1982 r. w Wadowicach. Edukację muzyczną rozpoczęła w wieku ośmiu lat. Obecnie jest studentką piątego roku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej - Zydroń (u której studiuje również Rafał Blechacz, zwycięzca tegorocznego Konkursu Chopinowskiego). Studiuje także śpiew. Brała udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych. Uczestniczyła w Międzynarodowych Kursach Pianistycznych w Dusznikach Zdroju oraz w Gdańsku. Koncertowała w Polsce oraz Czechach. Prowadziła także ożywioną działalność w zakresie muzyki kameralnej, (Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych w Jeseniku -Czechy). Koncertowała w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Urszula Gatkowska-Węgrzyn obecnie profesor Akademii Muzycznej w Krakowie.  Jako kameralistka zdobyła liczne nagrody  w konkursach między innymi im. Ady Sari, Adama Didura. Prowadziła wykłady otwarte na Akademii Muzycznej w Krakowie o tematyce Chopinowskiej.

 

Kinga Komperda est née le 5 mai 1982 à Wadowice. Elle a commencé son éducation musicale à l'age de huit ans. Actuellement elle poursuit ses études à la cinquième année du Conservatoire  de Musique à Bydgoszcz dans la classe de Katarzyna Popowa-Zydroń (le professeur de Rafał Blechacz, le gagnant du fameux Concours de Chopin à Varsovie de cette année). Elle étudie également le chant. Elle a participé dans de nombreux concours de piano en Pologne et à l'étranger. Elle a participé également dans les Master Class Internationales à Duszniki Zdrój et à Gdańsk. Elle a donné plusieurs concerts en Pologne et en République Tchèque. Elle a également joué dans des ensembles de musique de chambre (Concours International de Duos à Jesenik, République Tchèque).

Urszula Gatkowska-Węgrzyn est actuellement le professeur au Conservatoire de Musique à Cracovie. Elle a gagné de nombreux prix comme accompagnatrice dans de différents concours, entre autres le concours Ada Sari ou Adam Didur. Elle a donné de nombreuses conférences sur le thème de F. Chopin

 

Article "La Provence" 9.05.06                Article "Le Courrier d'Aix" 13.05.06

 

Program Koncertu

FORTEPIAN

K. Szymanowski - Krakowiak

I.J.Paderewski  - Burleska

K. Szymanowski  - Wariacje b-moll op.3

F.Chopin  -  Mazurek op. 56, nr 1,  H-dur
                   Mazurek  nr 2, C-dur
                   Mazurek nr 3,  c-moll
                   Etiuda c-moll op.10,  nr 12 (Rewolucyjna)   
ŚPIEW

M. Karłowicz  -  Po szerokim morzu

S. Moniuszko  -  Święty Piotr

F. Chopin  -  Piosnka litewska 

S. Moniuszko  -  Groźna dziewczyna  

 

PRZERWA

 

FORTEPIAN
.K.Szymanowski  - Preludium h-moll op.1 nr 1
                              Preludium c-moll op.1 nr 7
F. Chopin   - Barkarola Fis-dur op. 60
                     Andante spianato
                     Wielki Polonez Es-dur op. 22 
ŚPIEW

S. Moniuszko  -  Dumka

M. Karłowicz  -   Pod jaworem
                           Mów do mnie jeszcze

Programme du Concert

PIANO

K. Szymanowski - La danse cracovienne

I.J.Paderewski  - Burlesque
K. Szymanowski - Variations en si bèmol-mineur op. 3

F.Chopin  -  Mazurka op. 56, n° 1  en Si-majeur
                   Mazurka  n° 2, en Do-majeur
                   Mazurka n° 3,  en Do-mineur
                   Etude op.10,  n° 12 en Do-mineur

CHANT

M. Karłowicz - Au grand large

S. Moniuszko  -  Saint Pierre

F. Chopin  -  Chanson lituanienne

S. Moniuszko  -  Une fille redoutable   

 

PAUSE

 

PIANO
.K.Szymanowski  - Prélude en Si-mineur op. 1 n° 1
                              Prélude en Do-mineur op.1 n° 7
F. Chopin   - Barcarolle en Fa dièse-majeur op. 60
                     Andante spianato
                     Grande Polonaise en Mi bémol-majeur op. 22 
CHANT

S. Moniuszko  -  La rêverie

M. Karłowicz  -  Sous le sycomore
                           Parle-moi encore