Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

CONCERT PIANO - ORGUE

2.10.2010 EYGUIERES

Polonica została zaproszona do uczestnicznia w koncercie poświęconym Fryderykowi Chopinowi z okazji odnowienia organ na których grał Fryderyk Chopin.

W pierwszej części odbył się koncert fortepianowy, a w drugiej organowy. Pomiędzy nimi Polonica przedstawiła popularne piosenki polskie o rytmach lub melodiach związanych z twórczością Fryderyka Chopina.

 

Polonica a été invitée à participer dans le concert dédié à Frédéric Chopin à l'occasion de restauration de l'orgue sur lequel Frédéric Chopin a joué. Dans la première partie a eu lieu le concert piano et dans la deuxième parie le concert à l'orgue. Entre eux Polonica a présenté les chansons populaire polonaises avec des rythmes ou les mélodies liées aux œuvres de Frédéric Chopin.

Organy w kościele w Eyguières.

 Na tych organach grał Fryderyk Chopin "Gwiazdy" Schuberta w czasie pogrzebu swojego przyjaciela, tenora Adolpha Nourrit

L'orgue à l'église à Eyguières.

Frédéric Chopin a joué sur cet orgue "les Astres" de Schubert lors de l'enterrement de son ami le ténor Adolphe Nourrit sur lequel a qui se trouve actuellement à Eyguières. 

 

 

 

 

   
   
 Koncert Eyguières Koncert Eyguières 

Koncert Eyguières