Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques


 

Kolędowanie

z dziećmi ze Szkoły Polskiej

15 stycznia 2012

Chantons Noël

avec les enfants de l'Ecole Polonaise

15 janvier 2012

 

Kolędnicy przybywają ... Les Kolednicy arrivent ...
     
     
     
Jasełka w wykonaniu dzieci Spectacle de Noël par les enfants
     
     
Aniołki Les anges
Mali górale Petits montagnards
     
Kilka strojów Quelques costumes
Zachwycona publiczność - Brawa dla artystów ! Le public émerveillé - Bravo aux artistes!
Można odetchnąć z ulgą. Udało się ! On peut respirer. On a réussi!
     
Wspólne Kolędowanie Nous chantons des chants de Noël ensemble
     
Podwieczorek i rozmowy Le goûter convivial