Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

POCHÓD KOLĘDNIKÓW

15.12.2010

 MARCHE TRADITIONNELLE DE KOLEDNICY

15 grudnia 2010 dzieci ze Szkoły Polskiej zostały zaproszone do
Galerii Handlowej Géant w Aix en Provence aby przestawić polskie tradycje świąteczne. W pięknym i tradycyjnym Pochodzie Kolędników przeszły galerią budząc zdziwienie i podziw publiczności. Niektórzy widzowie przyjechali specjalnie gdyż Pochód Kolędników został ogłoszony w prasie.

Dzieci zaśpiewały i zainscenizowały kilka polskich kolęd i pastorałek nagrodzonych wielkimi brawami. Występ polskich dzieci zaszczyciła swoją obecnością Pani Françoise Terme, Mer dzielnicy Jas de Bouffan w Aix en Provence. Obecni byli również dziennikarze i 16.12.2010 w gazecie "La Provence" ukazał się artykuł z dużym zdjęciem o tej świątecznej inscenizacji w wykonaniu dzieci ze Szkoły Polskiej działającej przy stowarzyszeniu Polonica.

Na zakończenie dyrektor galerii handlowej Pani Marie-Christine Gouirand zaprosiła dzieci na podwieczorek.
Po bardzo udanym występie dzieci wróciły do szkoły, gdzie według pięknej polskiej tradycji podzieliły się opłatkiem.

Le 15 décembre 2010 les enfants de l'Ecole Polonaise ont été invités à la Galerie Marchande Géant à Aix en Provence pour montrer les tradition polonaise de Noël. Les enfants déguisés en personnages traditionnels ont formé la Marche Traditionnelle de Kolednicy et ont éveillé l'étonnement et l'émerveillement du public. Certains spectateurs sont venus spécialement car la Marche a été annoncée dans la presse.

Les enfants ont chanté et dansé sur les airs  des chants de Noël polonais . Ils ont été chaudement applaudis par les spectateurs. Madame Françoise Terme, l'Adjoint Spécial du Jas de Bouffan a honoré par sa présence la représentation des enfants polonais. Les journalistes ont été présents également.  L'article sur le spectacle des enfants de l'Ecole Polonaise de l'Association Polonica est paru  dans "La Provence" du 16.12.2010. Pour clôturer cet après-midi, la directrice de la Galerie Marchande Géant , Mme Marie-Christine Gouirand a offert le goûter aux enfants.

Après cette représentation très réussie, les enfants sont rentrés à l'Ecole et ils ont partagé "opłatek", selon la belle tradition polonaise.

 

POCHÓD KOLĘDNIKÓW / MARCHE TRADITIONNELLE DE KOLEDNICY

 

Dzieci przebrane w tradycyjne stroje kolędników Les enfants déguisés en costumes traditionnels
Są anioły, diabły, gwiazdki, pasterze i pasterki, król Herod, a także Turoń Il y a les anges, les diables, les étoiles, les bergers et une bête sauvage - Turoń
     
Coraz więcej ludzi idzie za dziećmi. De plus en plus de personnes suivent les enfants
     
     
     

powrót / retour

 

 KOLĘDY I PASTORAŁKI / LES CHANTS DE NOËL

 

   
Mer Jas de Bouffan, Pani Françoise Terme zabiera głos, po czym pani Marta Foltzer z Poloniki wyjaśnia zebranym polskie tradycje Mme Françoise Terme, maire de Jas de Bouffant prononce quelques paroles, ensuite Mme Marta Foltzer explique les traditions polonaise aux spectateurs
   
Dzieci śpiewają kolędy i pastorałki Les enfants chantent les chants de Noël
które wzbudzają entuzjazm publiczności qui reçoivent un accueil enthousiasmé du public
     
     
     
     
     
     
     
Podwieczorek na który zaprosiła dzieci pani dyrektor galerii Le goûter offert par Mme la directrice de la Galerie
     

powrót / retour

 

 

OPŁATEK W SZKOLE "OPŁATEK " A L'ECOLE
     
Po powrocie do szkoły dzieci dzielą sie opłatkiem Après le retour à l'école les enfants partagent "opłatek"
Dzieci poznają tę piękna polską tradycja, kiedy wszyscy składają sobie najlepsze życzenia Les enfants découvrent cette belle tradition polonaise qui consiste à échanger les meilleurs vœux.
     
     

powrót / retour