POLONICA

Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Aktualności
Actualités

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Régions

 

W środę 17 grudnia dzieci z polskiej szkoły przedstawiły polskie jasełka dzieciom z Centre Aéré
z Val St André

Po jasełkach wszystkie dzieci wspólnie obejrzały przedstawienie marionetek "Smok Wawelski"

Mercredi 17 décembre les enfants de l'école polonaise ont présenté un spectacle de Noël aux enfants du Centre Aéré du Val St André.

Après, tous les enfants ensemble ont regardé un spectacle de marionnettes
"Le Dragon de Cracovie"

 

 

Wyruszamy w strojach
Nous partons déjà déguisés

Wszyscy śpiewają kolędy - królowie, anioły, gwiazdy i pasterze. Jest także turoń
Tout le monde chante - les rois mages, les anges, les étoiles et les bergers. Il y a aussi le "turoń"

Spektakl o smoku zaczyna się
Le spectacle commence..

Królu, ratuj nas przed smokiem!

Roi, sauves-nous du dragon!

Wielu rycerzy juz próbowało..

Les chevaliers ont déjà essayé..

Ale wszystko dobrze się kończy

Heureusement tout finit bien!

Po przedstawieniach i podwieczorku wracamy do szkoły

Après les spectacles et le goûter nous rentrons à l'école.