Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

17 grudnia 2008 roku dzieci ze Szkoły Polskiej przedstawiły Jasełka dzieciom z Centre
Socio-Culturel La Grande Bastide

Po spektaklu dzieci wysłuchały krótkiej konferencji o polskich tradycjach Świątecznych. Spotkanie zakończyło się wspólnym podwieczorkiem.

Le 17 décembre 2008 les enfants de l'Ecole Polonaise ont présenté le Spectacle de Noël aux enfants du Centre Socio-Culturel
La Grande Bastide.

Après le spectacle les enfants ont pu découvrir les traditions polonaises de Noël à travers une courte conférence. La rencontre s'est terminée par goûter en commun.

 

    ²