Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

 

ISM CADENELLE

 

22 września 2011 braliśmy udział w Dniu Języków w Szkole ISM Cadenelle w Marsylii. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez przedstawicieli różnych krajów. Na spotkaniu z Polską mieli nauczyć się tańca polskiego. Naturalnie wybraliśmy poloneza! Le 22 septembre 2011 nous avons participé dans la Journée des Langues au ISM Cadenelle à Marseille. Les élèves ont eu plusieurs ateliers préparés par les représentants des différents pays. Lors de la rencontre avec notre pays ils devaient apprendre une danse de Pologne. Naturellement nous avons choisi "la polonaise"!

 

Uczniowie oglądają scenę tańca poloneza z "Pana Tadeusza" Andrzeja Wajdy Les élèves regardent la scène de la danse de la polonaise de "Pan Tadeusz"  d'Andrzej Wajda
Następnie sami tańczą Ensuite ils dansent eux-mêmes
     
     
Polonica przyjęła 8 grup uczniów w czasie jednego popołudnia, bardzo intensywnego zwłaszcza dla prowadzących .... Polonica a accueilli 8 groupes d'élèves en un l'après-midi qui a été très intensif, surtout pour les animatrices....